Korjaus ja huolto | Repairs and maintenance

Korjaus ja huolto

Huoltotoiminta

Kärpäsen siivet läpän alla.
Harmonikkojen viat ovat joskus hyvinkin yllättäviä. Tässä ilmavuotoa aiheutti kolme asiaa: kovettunut huopanahka, osa kärpäsen ruhoa ja pöly.

Huollan harmonikat kokoon, ikään, malliin ja kuntoon katsomatta. Huonokuntoisesta harmonikasta voi saada soittokuntoisen pelin, kunhan se saa asianmukaisen käsittelyn. Ennen toimenpiteiden aloittamista tarkistan soittimen ja annan kunto- ja korjaushinta-arvion veloituksetta. Tarkkaa hinta-arvioita on hankala antaa soitinta näkemättä, sillä tarkistettavia kohteita on kymmeniä.

Soita ennen soittimen tuomista näytille. Isoissa töissä on varattava riittävästi aikaa soittimen arviointiin, huoltoon ja mahdollisien osien tilaamiseen.

Erikoisien ja historiallisien soittimien korjaus

Harmonikkojen lisäksi olen huoltanut muita vapaalehdykkäsoittimia, kuten perinteisiä ja sähköpneumaattisia urkuharmoneita ja intialaisia harmooneja. Vanhin korjaamani harmonikka on 1800-luvun puolivälistä. Suurimmalti osin historialliset harmonikat ovat 1920-1940-luvuilta. Tällaiset erikoistyöt ovat ammattini suola, sillä ne pitävät mielen virkeänä.

Miksi huoltaa harmonikkaa?

Harmonikkaa täytyy huoltaa säännöllisesti. Soitinmallista riippuen harmonikoissa on osia vajaasta tuhannesta aina noin 7000 osaan asti – kokonaisuuden täytyy olla kunnossa. Soittimen säännölliseen huoltamiseen on kaksi syytä:

  • oma soittomukavuuden ylläpitäminen, sekä
  • kuulijoiden musiikkikokemus.
Bassonäppäimien kiillotus
Tupakan tervavaisia ja tervasta kiillotettuja näppäimiä.

Huollettuna soittimen arvo ei notkahda ja säännöllinen virittäminen parantaa soittimen vireessä pysymistä. Epävireinen soitin ei kannusta soittoharrastuksen jatkamista, eikä jumittavasta näppäimestä ole hyötyä. Harmonikka kannattaa tuoda huoltoon, jos edellisestä huollosta on kolmesta viiteen vuotta. Mitä enemmän soitinta käyttää, sitä suurempi sen huollon tarve on. Kovassa käytössä olevat soittimet kannattaa huoltaa kerran vuodessa. Yleisiä korjauksia ovat pintavauriot, ilmavuodot tai hajonnut koneisto.

Jokaisen harmonikansoittajan on tunnettava soittimensa hyvin. Ensimmäinen askel soittimen kunnon kartoittamiseksi on tehdä oma-aloitteinen soittimen tarkastus. Pääset hyvään alkuun lukemalla Vapaalehdykästä harmonikan itsehoidosta.

Vanhoilla soittimilla on usein tarvetta peruskorjaukselle. Pelkästään soittimen ikä voi olla syy suurelle korjaukselle. Esimerkiksi kielilaattojen kiinnityksessä käytetty vahaseos reagoi ilman kanssa käytettiin soitinta tai ei. Ikääntyessään vaha kovettuu, lohkeilee ja murentuu – huonolaatuista vahausta ei kannata aina korjata vaan on järkevää laittaa kaikki juurta jaksaen kuntoon. Niin ikään yleisiä ongelmakohtia vanhoissa soittimissa ovat ilmatiiveys ja venttiilien toimimattomuus.

Huollossa soittimesta huolletaan kaikki tarpeellinen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Joskus kuitenkin kannattaa tehdä täyshuolto, eikä yksittäistä täsmäkorjausta. Harmonikan peruskorjaus on arvokas työ, mutta siitä seuraa monta hyvää asiaa:

  • soitin saa vuosia elinikää lisää,
  • soittimen mekaniikan ongelmakohdat korjataan,
  • soittimen tiiveys paranee,
  • soitin saadaan vireeseen.

Peruskorjauksen paras puoli on siinä, että korjaukseen sijoitettavalla rahasummalla saa hyvän toimintakunnossa olevan soittimen verrattuna siihen, että vastaavalla rahasummalla ostettaisiin käytetty harmonikka. Jos esimerkiksi huollettava laadukas soitin olisi 1960-luvulta ja korjaukseen sijoitettavalla summalla ostettaisiin 1980-luvun käytetty harmonikka, niin tässäkin soittimessa on iän puolesta täyshuolto ajankohtainen. Kannattaa olla tarkkana, että raha saa kunnon vastinetta. Peruskorjauksessa soitin saa uuden elämän.