Restaurointi

Restauroinnin tavoite

Restaurointia.
Läppien kiinnittämistä luuliimalla vanhaan, 1920-luvun harmonikkaan.

Harmonikkojen restauroinnissa on kaksi päätavoitetta: vanhan soittimen soittokuntoon saattaminen ja ulkoinen ehostus. Tavoitteiden saavuttaminen riippuu pitkälti vanhan soittimen lähtökunnosta, eikä pelejä aina saada soittokuntoon. Restaurointien yhteydessä saadaan paljon tietoa harmonikkojen historiasta, niiden valmistuksessa käytetyistä työmenetelmistä ja yleisesti harmonikan kehityksestä.

Restauroinnissa pyritään pidättäytymään alkuperäisissä rakennusmateriaaleissa ja -menetelmissä. Mahdolliset korjaukset jätetään tarkoituksella näkyviin, sillä kyseessä ei ole uusvanhan soittimen tekemisestä. Vanhojen harmonikkojen korjaamisessa ja restauroinnissa on monia haasteita. Eräs niistä on varaosien löytyminen, sillä useita osia ei ole valmistettu vuosikymmeniin. Monia ongelmia voidaan kuitenkin korjata – kannattaa siis tuoda soitin näytille!

Harmonikkojen restauroinnissa kustannukset ovat yleisesti ottaen perushuoltoja korkeammat. Tämä johtuu siitä, että vanhoissa harmonikoissa on usein paljon korjattavaa perushuoltojen lisäksi. Teen tarvittaessa myös palkeet vanhoihin soittimiin, jolloin päästään mahdollisimman lähelle alkuperäistä ulkoasua.

Tunnista soittimesi historiallinen arvo

Kaikilla harmonikoilla ei ole rahallista arvoa, se on myönnettävä, mutta jokaisella harmonikalla on omanlainen tarina kerrottavanaan. Suomesta löytyy niin 1900-luvun alun puurunkoisia harmonikkoja, 1970-luvulla Neuvostoliitossa tehtyjä ”turistiharmonikkoja” ja harmonikkoja, joihin on asennettu nykysilmin katsottuna antiikkiset mikrofonit tai midi-kontaktit. Toisaalta markkinoilta löytyy huippuun trimmattuja konserttisoittimia ja kansan keskuudessa klassikon asemaan nostettuja soittimia. Kaikkia soittimia tulee arvioida niiden historiallisessa kontekstissa: vaikka alkeelliset mikrofonit ja muut elektroniikkalaitteet olisivatkin hajonneet, kertoo soitin omasta aikakaudestaan. Ei ole aina oikein palauttaa soitinta alkuperäiseen asuunsa, vaan usein on hyvä jättää ”vuosikerrat” näkyviin. Vaikka vanhoihin soittimiin ei aina tehdä huoltoa, käyn mielelläni soittimia läpi niiden historiallisen arvon takia.

Vanhat soittimet ovat usein hyvin likaisia.
Romopianoharmonikan diskanttinäppäimistön putsaus ennen ja jälkeen -kuva.